Tarihçe

1990'lı yılların başlarında; İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanında, Anadolu'nun ekonomik yönden sivrilmeye, adından sıkça söz ettirmeye başlayan Gaziantep, Denizli, Adana, Bursa gibi şehirlerimizdeki genç, dinamik, ülkesini seven, vatanına ve milletine sevdalı GENÇ İŞ ADAMLARIMIZ, bir araya gelerek, "öncelikle, arkadaşlarının, kendi şehirlerinin ve daha sonra, ülkelerinin sorunlarının çözümünde etkili olmak, aralarında iş birliğini, yardımlaşmayı, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, şehrinde, ülke genelinde söz sahibi olmak, sivil toplumun doğası gereği iktidarlar üzerinde baskı unsuru olmak maksadıyla" GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ'ni (GİAD'ları) kurmuşlardır.

 

Sivil toplum kuruluşlarının, iktidar üzerinde etkili olabilmeleri, kamuoyunu etkileyebilmeleri, yerel ve ulusal problemlere çözüm olabilmeleri, her zaman olmasa da genellikle, sayısal ve nitelik bakımından çok sayıda üyeye ve iyi bir organizasyona, teşkilatlanmaya sahip olmaları ile doğru orantılıdır.
Genç İş Adamları Dernekleri (GİAD) de bu düşünceden hareketle, çok haklı bir şekilde, zamanın yasal mevzuatı, Dernekler Kanunu birleşmeye, federasyon ve konfederasyon kurmaya imkân vermediği için, öncelikle, Ocak 1992'de Bursa'da bir araya gelerek, TÜGİK'i oluşturmaya karar vermişlerdir.

TÜGİK'in kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçte aşağıdaki tarihler ve olaylar birer dönüm noktası niteliğindedir.

* Ocak 1992: Dokuz GİAD'ın Bursa'da bir araya gelerek TÜGİK'in oluşturulması konusunda irade beyan etmeleri. Burada Sayın Şerif Kaynar faaliyetleri yürütmek üzere başkan seçilmiştir.

 

* 30 Eylül-03 Ekim 1994: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen toplantıda TÜGİK'in kurulması kararının alınması.

 

* 27-30 Ekim 1994: Antalya'da Türk Genç İş Adamları Yüksek Kurulu’nun ilk Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirilmesi ve GYİAD Başkanı Sayın Mehmet Bayraktar'ın TÜGİK Kurucu Başkanı seçilmesi.

 

* 24-26 Mart 1995: Uludağ'da ilke anlaşması imza töreninin gerçekleştirilmesi.

 

* 22-29 Ekim 1995: Ankara'da II. Olağan TÜGİK Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi ve EGİAD Başkanı Sayın Alpan Veryeri'nin II. Dönem TÜGİK Başkanı Seçilmesi..

 

* 8-10 Kasım 1996: Denizli Pamukkale'de III.Olağan Genel Kurul'un gerçekleştirilmesi ve GESİAD Başkanı Sayın Orhan Efe'nin III. Dönem TÜGİK Başkanı Seçilmesi.

 

* 20 Aralık 1997: İstanbul'da IV. Olağan TÜGİK Kurultayının gerçekleştirilmesi ve GYİAD Başkanı Sayın Melih Mekik'in IV. Dönem TÜGİK Başkanı Seçilmesi.

 

* 10 Kasım 1998'de TÜGİK Vakfı’nın Sayın Melih Mekik'in kurucu başkanlığında resmen kurulması.

 

* 2002: GAGİAD Başkanı Sayın Erhan Özmen'in TÜGİK Başkanlığına seçilmesi ve Konfederasyon kuruluş çalışmalarının başlatılması.

 

* 3 Eylül 2004: Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nun Kurucu Genel Başkan Sayın Erhan Özmen'in başkanlığında kurulması.

 

* 20 Mayıs 2005: Ankara'da Konfederasyonun ilk olağan kongresinin gerçekleştirilmesi.

* 23 Ocak 2010 TÜGİK Genel Başkanlığına Sayın Erkan GÜRAL’’ın seçilmesi.

* 25 Haziran 2010 TÜGİK Genel Başkanlığına Sayın Erkan GÜRALl'ın ikinci defa seçilmesi.

* 18 Şubat 2012  TÜGİK Genel Başkanlığına Sayın Erkan GÜRAL'ın üçüncü defa seçilmesi.

* 01 Mart 2014  TÜGİK Genel Başkanlığına Sayın Erkan GÜRAL'ın dördüncü defa seçilmesi.Sayın Erhan Özmen'in YİK Başkanlığına seçilmesi.

* 18 Mart 2017  TÜGİK Genel Başkanlığına Sayın Erkan GÜRAL'ın beşinci defa seçilmesi.Sayın Erhan Özmen'in YİK Başkanlığına seçilmesi.

* 16 Kasım 2018 TÜGİK Genel Başkanlığına Sayın Erkan GÜRAL'ın altıncı defa seçilmesi.Sayın Erhan Özmen'in YİK Başkanlığına seçilmesi.

Yukarıdaki tarihlerden de anlaşılacağı üzere, TÜGİK, yüksek kurul olarak daha 27-30 Ekim 1994 tarihinde oluşturulmuş, yasal olarak resmen bir konfederasyon olmasa da, Yüksek Kurul adıyla, faaliyetleri itibariyle, tüm ülkeyi kapsayan bir kuruluş yapısı içerisinde, üyelerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeye, ülke sorunlarına çözümler üretmeye başlamıştır. 1990'larda Genç İş Adamlarının bir araya gelerek, ulusal çapta örgütlenmeye teşebbüs etmeleri ve bu konuda başarıya ulaşmaları gerçekten takdire şayan bir başarıdır.

TÜGİK'in tarihinde, en önemli dönem hiç şüphesiz vakıf olarak teşkilatlanmaya başladığı dönemdir. Genç İş Adamları, yasalar imkân vermediği için konfederasyon kuramadıklarından, 10 Kasım 1998 tarihinde Melih Mekik, H. Cüneyt Karagülle, A. Nejat Koçer, İbrahim Demireren, H. Ethem Germiyanoğlu, Rafet Balkaroğlu ve Dr. Erhan Yaşar kuruculuğunda Türk Genç İş Adamları Vakfı’nı oluşturarak, ulusal çapta örgütlenme konusunda önemli bir olaya imza atmışlardır.

2000'li yıllarda Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri sürecinin başlamasıyla birlikte, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’na bağlı olarak yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle, önce bölgesel federasyonları daha sonra da Sayın Erhan Özmen başkanlığında, 3 Eylül 2004 tarihinde Ankara'da Türkiye'nin ilk iş adamları konfederasyonu olan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu TÜGİK'i kurmuşlardır. Böylece, TÜGİK, halen ülkemizde faaliyet gösteren diğer iş adamı konfederasyonlarının kurulmasında da cesaretlendirici bir rol oynamıştır.

TÜGİK, 15 yıllık birikimin sonucunda, son yıllarda kamuoyunda çok daha sesi duyulan, sözüne değer verilen, basında görüşleri dikkate alınan, iktidar ve muhalefet üzerinde etkili, kurumsallaşmasını, bir sivil toplum kuruluşunda ne kadar gerçekleştirilebilirse azami derecede gerçekleştirmiş, üyelerinin önemli bir kısmıyla elektronik ortamda iletişim kurabilen, sürekli olarak gündemi oluşturucu faaliyetler gerçekleştirebilen, sürekli hedeflerini yenileyen, hizmet içi eğitimlerle üyeleri ve çalışanları arasında kurum kültürünü, aidiyet duygusunu geliştirmeye çalışan, önemli yurt dışı faaliyetlere imza atan, her faaliyetini VİZYONER bir yaklaşımla planlayan, sürekli gelişen ve teşkilatlanmasını artıran bir iş adamı konfederasyonu haline gelmiştir.

TÜGİK, kuruluş amacına uygun olarak, sadece, iş adamlarının ekonomik beklentilerine cevap vermekle kalmamakta, sosyal sorumluluk anlayışının gereği olarak, toplumsal destek faaliyetlerine de önem vermekte ve her fırsatta bu tür faaliyetleri yerine getirmektedir. Türkiye'deki sivil toplum kültürünün gelişmesine paralel olarak, TÜGİK, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkesi ve milletinin sorunlarına çözümler üretecek kabiliyette ve azimde bir teşkilattır.

 

© 2012 TUGİK | Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya