Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu

EGİFED

Federasyon Tüzüğü

EGE BÖLGESİ GENÇ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

KURULUŞ
MADDE 1- Ege Bölgesinde kurulu bulunan Genç İşadamları Dernekleri, çalışmalarında birlik ve uyumu sağlamak ve Ege Bölgesinde üst düzeyde bir yönetim kuruluşunu oluşturmak üzere “EGE BÖLGESİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU “ adıyla bir federasyon kurmuşlardır.

MERKEZ
MADDE 2- Ege Bölgesi Genç İş İnsanları  Dernekleri Federasyonunun merkezi Konak / İzmir ilindedir.  Lokal açabilir.

KURUCULAR
MADDE 3- Kurucu, Genç İşadamları Derneklerinin adı, merkezi ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir.

Akhisar Genç İşadamları Derneği          İnönü Mah.152 sokak No:11 Akhisar/Manisa
Balıkesir Genç İşadamları Derneği        Milli Kuvvetler Cad.Karahallılar İşm K:4/404 Balıkesir
Demirci Genç İşadamları Derneği          İzmir Cad. Orhun Pasajı  No:9/5 Demirci/Manisa
Ege Genç İş İnsanları Derneği                 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak – İzmir, TÜRKİYE
Manisa Genç İşadamları Derneği           Utku Mah.Çimentepe Cad.No:35/7 Manisa
Milas Genç İşadamları Derneği               Hacı İlyas Mh Avcılar Sk Altun İşh No:108 Milas/Muğla
Muğla Genç İşadamları Derneği             Kurşunlu Mh Erdem İşh No:8 Muğla
Nazilli Genç İşadamları Derneği             Karaçay Mh.4.yol Kavşağı Hürriyet Cd.Erkut Apt.K:1 Nazilli

Genç İşadamları Dernekleri; Üyelerinin,  kişi veya mensup olduğu şirket olarak, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı, Şirket veya firmaların hissedarı, sahibi  veya yöneticisi olarak görev yapan; Derneğin faaliyet konusu,  İş bu federasyon tüzüğünün 4 ve 5. Maddelerine uygun, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun hükümlerine uygun olarak kurulup faaliyetlerine devam eden derneklerdir.

FEDERASYONUN AMACI
MADDE 4-
4.1    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
4.2    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, işadamlarının, Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.
4.3    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur.
4.4    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomik kurallarının yerleşmesinin yanısıra ülkenin doğal kaynaklarının, teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yolu ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.
4.5    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Ege Bölgesi’ndeki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’ yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak  kamuoyunu  aydınlatmak,  mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar,
4.6    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratır,
4.7    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.
4.8    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, geliştirdiği projelerle üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunur,
4.9    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, bilinirliğinin artırılması ve sürekli olması için iletişim stratejilerinin geliştirerek uygular.
4.10 Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, genç işadamları dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar,
4.11 Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yarattığı etki alanında çağdaş ve evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan; sinerji yaratan, öncü, girişimci sivil toplu örgütü olmak için çalışmalar yapar,
4.12 Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yukarıda anlatılan şekilde oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlâmentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslar arası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

FEDERASYONUN FAALİYET KONUSU
MADDE 5- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirebilmek için ;
5.1    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu üyesi dernekler ve dernek üyelerinin,  ithalat, ihracat, yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve kamunun yararına sunar.
5.2    Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.
5.3    Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.
5.4    Üniversite – iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.
5.5    Ege’nin ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır, mütevelli olabilir.
5.6    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, ikametgahı ve amacına uygun faaliyetleri ilgili 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 26. Maddesi hükmüne uygun olarak taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yapabilir.
5.7    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak ulusal ve uluslararası, kuruluş veya üst kuruluşlara ve konfederasyonlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir, üye olabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.
5.8    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve izin almak kaydı ile,  kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetler için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurabilir işletebilir .
5.9    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, bağış alır ve verir.

İŞBİRLİĞİ
MADDE 6- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri Federasyonları, Türk Genç İşadamları Yüksek Kurulu, Türkiye Genç İşadamları Vakfı,  Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu ile işbirliği yapar; kendisine bağlı dernekler ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Vakıflarla ve diğer kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği yapar.  Gerekli yasal izinler alındığı takdirde amacı doğrultusundaki uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

FEDERASYONA ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE 7- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’na kuruluş amacı aynı olan
7.1    Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve gerekli tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış,
7.2    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu  tüzüğünü, Genel Kurulunda kabul ederek, Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonuna katılma kararı almış, kuruluş belgesi düzenlemiş,
7.3    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu tüzüğü uyarınca giriş ödentisi ve yıllık katılma paylarını ödemiş
7.4    Tüzükte ve ilgili konularda aksine hüküm olmayan hallerde üye dernekler eşit haklara sahiptir. Tüzel kişiliği kazanmış olması gerekir.

Genç İşadamları Dernekleri üye olabilir.
ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL
MADDE 8- Tüzüğün 7. maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusunu Federasyon Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibi derneğe yazılı olarak bildirir, üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Üyeliğe kabul hakkındaki son kararı Genel Kurul verir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 9- Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Federasyon üyeleri istedikleri zaman istifa etmek suretiyle federasyon üyeliğinden ayrılabilirler.  Federasyon  üyeliğinden istifa etmek isteyen üyeler en az 15 gün öncesinden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na istifa dilekçelerini vermek zorundadırlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
MADDE 10- Federasyon  üyeliğinden çıkarılmak istenen üyelere ilişkin aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.
10.1 Federasyona üye olduktan sonra federasyonun amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.
10.2 Federasyon tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak.
10.3 Yıllık katılım payını  ve giriş aidatını, Genel Kurul’da alınan ödeme planı ve şartlarını belirleyen karar çerçevesinde ödememek ve Yönetim Kurulu tarafından iki kez yazılı olarak ihtar edilmesine rağmen ödememekte ısrar etmek
10.4 Haysiyet Divanı tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilmek.

Federasyon Üyeliğinden,  çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin yıllık katılım payını vermek zorundadır.

FEDERASYONUN ORGANLARI
MADDE 11- Federasyonun  Asli organları:
11.1 Genel Kurul
11.2 Yönetim Kurulu
11.3 Denetleme Kurulu’dur.
11.4 Haysiyet Divanı
11.5 Danışma Kurulu’dur.

Seçimlik organlara, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

GENEL KURUL
MADDE 12- Genel Kurul üç yılda bir, Aralık ayı içinde Olağan, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinin 1/5‘inin yazılı talebi üzerine Olağanüstü toplanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun Genel Kurulunda, federasyon üyesi derneklerin üye sayısı 50’den az olanlar 5 adet asil ve 5 adet yedek delege ile üye sayısı 50’den fazla olan dernekler ise bu sayıya ilave olarak derneğin 50’nin üzerindeki her 15 üyesi için bir asil ve bir yedek delege ile temsil edilir. Federasyon üyesi her dernek, federasyon genel kurulunda kendisini temsil edecek delegelerini dernek genel kurul toplantısında seçer ve seçim tarihini izleyen 30 gün içinde federasyona bildirir.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ :
MADDE 13- Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan dernek delegelerinin listesini düzenler ve federasyon üyesi derneklerin tüm ödenti borçlarını en geç genel kurulun toplantı gününde, toplantının açılışına kadar ödenmesi için uyarıda bulunur. Yıllık katılım payı  ve giriş aidatı borcu bulunan ve en geç toplantı açılışına kadar borçlarını ödemeyen dernekler Genel Kurulda temsil edilemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Genel Kurula katılacak üye derneklerin delegeleri yazılı olarak ve ayrıca  en az 15 (Onbeş) gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede veya yazıyla yada elektronik posta ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün, yer ve saati ile gündemi toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün evvel üyelere duyurulur. Toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste bu bildirime eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağırılmasında yukarıdaki esaslar aynen uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ :
MADDE 14- Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya müsait yönetim kurulunun belirleyeceği yerde  yapılır. Genel Kurul yapılmaya federasyonun  Genel Merkez salonu müsait olursa Genel Merkezde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu İl sınırlarının dışında yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI :
MADDE 15- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun  feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ
MADDE 16- Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler, federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulunun Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkan ile birlikte imzalayıp bütün tutanaklar ve belgeleri 7 (yedi) gün içinde mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere Yönetim Kuruluna teslim eder.

MADDE 17- Tüzüğün 15. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 18- Oylamalar gizli veya açık olarak yapılabilir. Ancak, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı seçimleri gizli oyla yapılır. Öncelikle Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı seçimleri gerçekleştirilir. Daha sonra Yönetim Kurulunun seçimine geçilir. Gizli oylama federasyon mührünü taşıyan zarf ve oy pusulalarının delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak, belirlenen liste kazanmış olur.

KARARLARA KARŞI İTİRAZ
MADDE 19- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE 20- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
20.1 Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu ibra etmek.
20.2 Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.
20.3 Gizli oy açık tasnifle Yönetim Kurulu için 13 asil, 13 yedek. Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek. Haysiyet Divanı için 5 asil, 5 yedek. Danışma Kurulu için 5 asil, 5 yedek üye seçmek .
20.4 Federasyondan ihraç edilen derneklerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
20.5 Gerektiğinde federasyonun ikametgahı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için bina satın almak, satmak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
20.6 Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
20.7 Gerektiğinde federasyon tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.
20.8 Federasyonun başka bir federasyon ile birleşmesi veya konfederasyon, vakıf vb. üst kuruluşlara katılması hususunda karar vermek.
20.9 Federasyonun Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki konfederasyon veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek v.b. konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
20.10 Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, federasyon organlarını seçer ve federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
20.11 Genel Kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
20.12 Mevzuat ve federasyon tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE 21- Genel Kurulca seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslekleri ve ikametgahları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 22- Federasyonun yürütme organıdır. Yönetim kurulu, 13 asil ve 13 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırası ile göreve çağırılması ile doldurulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 23- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:
23.1 Federasyonu temsil ve ilzam etmek ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki vermek.
23.2 Kendi üyeleri arasından bir Başkan, üç Başkan Vekili, bir sekreter, bir sayman,    seçerek göreve başlamak.
23.3 Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak.
23.4 Federasyondan ayrılmak isteyen üyelerin ist ifa dilekçelerini kabul etmek ve karara bağlayarak sonucu istifa eden üyeye bildirmek.
23.5 Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
23.6 Federasyon gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak.
23.7 Federasyon tüzüğüne ve üyelik sorumluluklarına, Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumlarını Haysiyet Divanına bildirmek, Haysiyet Divanının kararına uygun olarak üye hakkında işlem yapmak.
23.8 Federasyonda üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, çıkarılmasına karar vermek. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak ve vermek.
23.9 Yılda en az dört defa toplanarak federasyonun işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak.
23.10 Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak.
23.11 Federasyon tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Temsil görevi Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya üçüncü kişiye verilebilir.
23.12 Haysiyet Divanının kınama, üyeliğin dondurulması ve üyelikten çıkarmaya ilişkin kararları hakkında kesin kararı vermek.  Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
MADDE 24- Yönetim Kurulu, üyelerinin çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Çoğunlukla karar alınır. Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim Kurulu’nda asillerin istifası halinde yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve yönetim kurulu mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak federasyon  üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU
MADDE 25- Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun yetkili denetim organı olan Denetleme Kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden  olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.
Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer; en az üç ayda bir toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile alır.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 26- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
26.1 Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerileri Yönetim Kuruluna bir rapor ile bildirmek
26.2 Yönetim Kurulunda düzenlenen gelecek dönem çalışma program ve bütçesinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.
26.3 Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya toplandığında Genel Kurula sunar.

HAYSİYET DİVANI
MADDE 27- Genel Kurulca 5 asil, 5  yedek olmak üzere seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 28- Haysiyet Divanı, Federasyon tüzüğüne, amaçlarına, Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden, Yönetim Kurulu’nca Haysiyet Divanına sevki uygun görülenlerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesi için görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.
28.1 Uyarı cezası
28.2 Bir yılı aşmamak üzere üyelikten geçici olarak çıkarma
28.3 Üyelikten sürekli olarak çıkarma.

HAYSİYET DİVANINA SEVK NEDENLERİ
MADDE 29- Haysiyet Divanına sevk nedenleri şunlardır:
29.1 Federasyon  tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.
29.2 Genel Kurul kararına uymamak.
29.3 Federasyon içinde veya dışında federasyon amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.
29.4 Federasyonu  siyasi amaçlara alet etmek.
29.5 İş Ahlakı İlkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.

DANIŞMA KURULU
MADDE     30-    Danışma Kurulu Federasyonun danışma organıdır. Federasyon üyeleri arasından genel kurulca üç yıl için seçilen 5 asil üye, ayrıca geçmiş dönem Federasyon Başkanları ve yönetim kurulunca belirlenen federasyonda ve konfederasyonda daha önce görev almış olan üyelerden seçilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulu toplam sayısı 20’yi geçemez.

Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, tarım, ticaret, bürokrasi, medya, eğitim ve politika dünyasından seçilmiş kişiler, Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak davet üzerine katılabilirler. Bu kişiler kurul oylamalarına katılamazlar.

Danışma Kurulu toplantılarına Ege Bölgesi Genç. İşadamları Dernekleri Federasyonunun görevdeki yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter katılırlar. Ancak, toplantıda yapılacak oylamalara katılamazlar. Danışma Kurulu üyelerinin talep etmesi halinde federasyonun faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler.

Kurul ilk toplantısına 3 yıl için kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Ancak bu görevler aynı şahıs tarafından üst üste 2 dönemden fazla ifa edilemez. Danışma Kurulu, başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya Yönetim Kurulu’nun talep etmesi halinde kurul başkanının daveti ile olağanüstü toplanır. Danışma Kurulunun ilk toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır.

TOPLANTILARA ÇAĞRI VE KATILIM
MADDE     31-    Yukarıda belirtilen hususlarda toplantı yapılma zorunluluğu ortaya çıktığında, Danışma Kurulu Başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul üyelerine yazılı olarak davette bulunur. Gündem önerileri, Federasyon  Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulu Başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur.

Danışma Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılımı sağlamak, yönetim kurulu ve danışma kurulu başkanlarının ortak sorumluluğudur.

Danışma Kurulunun asıl gündemi ve görev tanımına giren konular kapalı oturumda görüşülür. Toplantı sırasında ses kaydı yapılır ve alınan kararlar bir tutanak haline getirilir. Bu toplantı sonucunda alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu’nca değerlendirildikten sonra gerekirse basına duyurulur.

Federasyon  Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu sekreteri alınan kararların izlenmesi ve rapor edilmesi konusunda görevlidir. Her iki sekreterin ortaklaşa hazırlayacağı üç aylık izleme raporları Danışma Kurulu ve Federasyon Yönetim Kurulu başkanlıklarına sunulur.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE     32-
32.1    Federasyonun amacına uygun olarak genelde Türkiye’nin ve özelde Ege’nin ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.
32.2    Federasyon amaçlarını en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.
32.3    Federasyon çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.
32.4    Yönetim Kurulu’nun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI
MADDE     33-    Üye Aidatları
33.1    Üyelerden alınan yıllık katılım payları. Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonuna üye dernekler; federasyonun çalışmaları ile genel kurullar, seminerler ve sempozyumlar düzenleme giderlerini, iletişim, yayın ve ulaşım harcamalarını ve diğer giderleri karşılamak üzere çalışma dönemindeki bütçesinde belirtilen yıllık katılım paylarını, her yıl üyeleri sayısına göre ödemek zorundadır.

33.2    a) Giriş Aidatı: Her dernekten üyeliğe kabulü takiben bir defaya mahsus olmak üzere alınır.
33.3    b) Yıllık Aidat:  Bütçede öngörülen, üye dernekler tarafından, üyeliğin devamı süresince Federasyona her yıl ödenecek meblağdır. Giriş Aidatı ve Yıllık aidat güncel koşullar dikkate alınarak Genel kurulca belirlenir.

33.4        Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.
33.5    Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
33.6    Federasyonun  mal varlığından elde edilen gelirler,
33.7    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
33.8    Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
33.9    Diğer gelirler
Yukarıda anılan federasyon gelirlerinden, derneklerin giriş aidatları üyelik için başvuru sırasında, derneklerin yıllık katılım payları her ay eşit taksitler halinde  ve diğer gelirler gerçekleşmesi ile birlikte yapılır.

FEDERASYON GELİR VE GİDERLERİNDE USÜL
MADDE    34-     Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi 5 (Beş) yıldır. Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi  Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu karar Mahalli Mülki Amirliğine tescil ettirilir. Federasyon tarafından bastırılacak olan alındı belgesinin başlangıç ve bitiş numaralarının alınan kararlarda belirtilmesi şarttır.
Federasyon adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 gün içinde Federasyonun bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak, tahsilat o yılın Ocak ayında 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 154 ncü maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının (1.000) “Bin” rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçerse 30 günlük süreyi beklemeksizin federasyona göndermek veya federasyonun bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.
Federasyonun bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.
Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, Genç İşadamları Derneklerinin oluşturduğu bir konfederasyona üye olduğu takdirde, Konfederasyonun çalışma dönemi bütçesinin gelir çizelgesinde kendileri için konulmuş bulunan gelir ve paylar için, kendi çalışma dönemi bütçesinde gider çizelgelerinde karşılık olarak ödenek koymak zorunluluğundadır.

FEDERASYONUN  YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR
MADDE      35-     Federasyon  siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler*
Madde 36-Defter tutma esasları;
Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Alındı Belgeleri
Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Federasyon  adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, federasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Federasyon  adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE      37- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FEDERASYONUN  FESHİ
MADDE      38-     Federasyon Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, genel kurul 13. madde hükümlerine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asi üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, derneğin feshine karar verebilmesi için her iki toplantıda da toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin federasyonun feshi lehinde oy kullanması şarttır.
Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine bildirilir. Federasyonun alacakları varsa tahsil edilir, borçları ödendikten sonra geri kalan tüm mallar ve parası Kızılay’a devredilir.
Ancak Mahkemece fesih edilmesi halinde federasyonun bütün mal ve parası amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyesi bulunan federasyona devredilir.

FEDERASYONLAR-KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
MADDE     39-     Federasyon  adına bir başka kurum, kuruluş, dernek, federasyon ve konfederasyonda  görev alan üyelerin, federasyondaki  görev sürelerinin sona ermesi halinde, federasyonu temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri bu kuruluşların tüzüklerinde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenen sürenin sonuna kadar devam eder.

FEDERASYON ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ-
MADDE     40-
40.1    AMAÇLAR.
*    Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak,
*    İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,
*    İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,
*    İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek

41.    GENEL İLKELER

41.1    DÜRÜSTLÜK
İş yaşamında, kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu ilke, uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.
*    İş yaşamındaki kişi ve kuruluşlar:
*    İş yaşamında saygın ve dürüst davranış kurallarına aykırı davranışlarda bulunmazlar, bu davranışları itiyat haline getiremezler.
*    Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.
*    Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.
*    Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.
*    Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
*    Ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.
*    Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

41.2     VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)
*    Kişi ve kuruluşlar, kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin, tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler.
*    Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.
*    Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

41.3    HUKUKA SAYGI

Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar.
Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar;

*    Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
*    Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.
*    Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.
*    Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

41.4    ÇALIŞMA ORTAMI

*    Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.
*    İşyerinde, ırksal, dinsel, ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ve eylemlere izin vermezler.
*    Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

41.5    BİLGİ ELDE ETME
Kişi ve kuruluşlar, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

41.6    ÇEVRE
Kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

41.7    ÇALIŞANLAR
Kişi ve kuruluşlar, çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip, kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE     42-    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması halinde, Yönetmelik hükümleri,  5253 sayılı Dernekler Kanunu ve  Türk Medeni Kanun’un  ve yönetmeliğin ilgili maddelerin hükümleri uygulanır

YÖNETMELİK
MADDE     43-    Bu ana tüzüğün uygulanması Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca Onaylanacak Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetmeliği ile yapılır.

YÜRÜRLÜK
MADDE     44-    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu Tüzüğü yasada öngörülen tarihte yürürlüğe girer.

MADDE     45-    Federasyonlar tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.

MADDE     46- Hiçbir delege federasyona delege olmaya ve delege kalmaya zorlanamaz ve her delege istifa etme hakkına sahiptir. Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Federasyon delegeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon tüzüklerinde delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bulunan veya bazı delegelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulmaz. Onursal delegeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Onursal delegelerin oy hakkı yoktur.

İÇ DENETİM
MADDE     47- Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BORÇLANMA USULLERİ
MADDE     48- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

FEDERASYON  YÖNETİM KURULU
MADDE     49-    Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonunun Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aydın Buğra İlter – EGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı

Volkan Altınöz – BAGİAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özkan Kalın – AKGİAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Aslan – EGİAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emre Çetin – BANGGİAD
Yönetim Kurulu Sekreteri

Uğur Altuğ – EGİAD
Yönetim Kurulu Saymanı

Anıl Yüksel – EGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Çelik – BAGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Onur – BAGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Geriter – MAGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Özkan – MAGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Yüce – MAGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Başol – NAZGİAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Gökmen Ulusoy – EGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Elif Koç – EGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mahir Kaplan – EGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Tolga Şekercioğlu – EGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Burak Sezginsoy – BAGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Altuğ Yarmaz – BAGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mert Eyigül – MAGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Halil Erbil – MAGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Can Tezer – MAGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bilal Özükırmızı – AKGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Soner Yelkovan – NAZGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Efecan Akgün – BANGGİAD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

© 2012 TUGİK | Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya