İGİAD "Çocuk istismarı ve ihmali "

Sosyal Medyada Paylaş

İGİAD  Çocuk istismarı ve ihmali

Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Cinsel suçlar, tüm dünyada her yaş grubunda insanı tehdit eden toplumsal bir sorundur. Günümüzde tüm Dünya’da önemli bir problem olan çocuk istismarı ülkemizde de çok sık görülen toplumsal bir sorun halini almıştır.Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen toplumsal bir sorundur. Çocuk istismarı olgularının değerlendirilmesinde tıp, hukuk ve sosyal hizmetler gibi disiplinlerin işbirliği içinde çalışılması esastır. Fakat; çocuk istismarı ve ihmalinin önlenebilmesi için; konuyla ilgili olan kurumlar yanı sıra toplum bilincinin geliştirilerek kurumlar arası gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ülkemiz için bir zorunluluk,her birimiz için vazifedir. Bu sosyal sorumluluk bilinci ile İgiad olarak soruna dikkat çekmek,halkımızı bilinçlendirmek adına yaptığımız bu çalışmayı kamuoyu ile paylaşıyor bu milletin her bir ferdini bu mücadelede geleceğimizin teminatı evlatlarımızın huzuru ve refahı için mücadeleye davet ediyoruz.

İGİAD  Çocuk istismarı ve ihmali

© 2012 TUGİK | Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya