Güney ve Güney Doğu Genç İş Adamları Federasyonu

Güney ve Güney Doğu Genç İş Adamları Federasyonu

GİAF

Federasyon Tarihçesi

GİAF HAKKINDA

Demokrasi ile yönetilen bir toplumda sivil toplum örgütlerinin varlığı ve toplum gelişimindeki etkin rolü tartışılmaz bir gerçektir. Çünkü sivil toplum örgütleri demokrasilerin sigortasıdır. Bir toplumun sigortaları ise gençlerdir.

Bu iki önemli unsurun bir araya gelmesi ise demokratik düzen ve çağdaş bir Türkiye geleceği için vazgeçilmez hatta en etken elemanlardan biri konumuna gelecektir.

O nedenle ülke geleceği için en önemli potansiyelin, genç işadamlarının, yeni bir yapılanmaya tabii tutulması, kurumsal bir kimlik kazandırılması ve sözü dinlenir bir sivil toplum kuruluşu olması zorunluluk halini almıştır.

Ve bu zorunluluk ve sorumluluk Güney ve Güneydoğu bölgelerindeki 8 Genç İşadamları Derneklerini (GİAD) bir araya getirecek adımlar atmaya itti. Böylece ; 01 Eylül 2003 tarihi itibariyle “Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu”(GİAF) hayata geçirildi. Aynı zamanda da TÜGİK Yönetim Kurulunda alınan 5 farklı bölgede federasyon kurma kararı ile nihai hedefi olan konfederasyonlaşma yolunda ilk aşama tamamlanmış oldu.

Vizyonunu, bölgesini ve dolayısıyla ülkesini kalkındırmak olarak belirleyen Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu faaliyet programını ve hedeflerini bu doğrultuda belirlemekte.

Bugün kurucu üyesi olduğu Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu’nun başkanlık görevini de yürüten GİAF, 7 GİAD’ın üyeliğinden oluşmakta. Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu’nun genel merkezi Gaziantep. Federasyon Gaziantep, İskenderun, Mardin, Mersin, Adana (Çukurova), Diyarbakır (GÜNGİAD) ve Hatay illerindeki GİAD’ larla vücut bulmaktadır ve toplam 450 genç işadamını bir çatı altında toplamaktadır.

© 2012 TUGİK | Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya