Güney ve Güney Doğu Genç İş Adamları Federasyonu

Güney ve Güney Doğu Genç İş Adamları Federasyonu

GİAF

Tanıtım

Sivil Toplum Örgütleri; ortak amacı toplumları derinden etkilemek olan çok çeşitli çalışma grupları oluşturabilen, toplumların gelişmesi için gerekli işlevlerin yerine getirilmesinde tüm toplum katmanlarının rol almasını sağlayabilen, üyelerinin dışındaki bireyleri de çalışmalarına katabilen örgütlerdir.

Sivil alan ve bu alandaki örgütlenmeler bireylerin toplumsallaşmasını sağlayan, ortak aklın serbestçe üretildiği zemindir. Sivil toplum örgütleri ise bireyle toplum ve bu ikisi ile devlet ve kamu otoriteleri ve bütün siyasal karar mekanizmaları ve erk kullanıcıları arasında iletişim kuran ve talepleri siyasal sisteme aktaran kuruluşlardır. 

Bizlerin görevi ülkenin birikmiş değişim ihtiyacını ve değişim iradesini demokratik bir çizgiye oturtmak, devleti ve siyasal toplumun unsurlarını halkın beklenti ve talepleri doğrultusunda yönlendirmek ve denetlemektir. Sivil Toplum kuruluşları demokrasilerin sigortasıdır. Bir toplumun sigortaları ise gençlerdir.

Ülke geleceği için en önemli potansiyelin, genç işadamlarının, yeni bir yapılanmaya tabii tutulması, kurumsal bir kimlik kazandırılması ve sözü dinlenir bir sivil toplum kuruluşu olması zorunluluk halini almıştır.

Zorunluluk ve Sorumluluk içgüdüsüyle, Güney ve Güneydoğu bölgelerindeki 7 Genç İşadamları Derneklerini (GİAD) bir araya getirecek adımlar atmaya itti.01 Eylül 2003 tarihi itibariyle “Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu”(GİAF) hayata geçirildi. Aynı zamanda da TÜGİK Yönetim Kurulunda alınan 5 farklı bölgede federasyon kurma kararı ile nihai hedefi olan konfederasyonlaşma yolunda ilk aşama tamamlanmış oldu.

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu’nun kurucu üyesi olduğu GİAF, 8 GİAD’ın üyeliğinden oluşmakta. Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu’nun Genel merkezi Gaziantep olup, Federasyon Mersin (MEGİAD),Gaziantep (GAGİAD), Adana (ÇUGİAD) Hatay (HAGİAD) İskenderun (İSGİAD), Mardin (MARGİAD), Diyarbakır (GÜNGİAD) olmak üzere GİAD’ larla vücut bulmaktadır ve toplam 693 genç işadamını bir çatı altında toplamaktadır.

© 2012 TUGİK | Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu. Her Hakkı Saklıdır.

Web Tasarım My Medya